TECHNOLURGJIK

TECHNOLURGJIK ( TCL )
Metalurgjik, Elbasan
15 October 2022

Ticket

1500 Lekë (13 euro)

Phase 2 / Rebel Ticket

Vendos sasinë e biletave që dëshiron të blesh