Art

TEDxTirana 2021
EVENTE

Sep

18

6:00 PM

TEDxTirana 2021

Amfiteatri i Tiranës

Informacion rreth eventit
EN/
TEDxTirana is a local, independently organized event in Tirana that strives to create the unique experience found at TED.

At its core, TEDxTirana's fundamental goal is to foster and spread great ideas and meaningful work as well as to provide a platform where thinkers and fascinating people will be inspired and will inspire others.

If anything, the COVID-19 pandemic served as an opportunity for humanity to hold its breath and for the first time in decades reflect about the future and its place in it. 

How will we as a race thrive in an everchanging environment, while still upholding the essence of what makes us human? Will we be able to successfully navigate through the whirlpool of philosophical and ethical debate stemming from the unprecedented developments in bio and info tech? 

As our resistance, resilience, and creativity will be put to a test, our future and mere existence will depend on our definition of what Being Human means in the 21st Century.
AL/
TEDxTirana është një event lokal, i pavarur i organizuar në Tiranë, i cili ka si synim të krijojë eksperiencën unike të TED. Në thelb, qëllimi i TEDxTirana është të jetë një hapësirë e cila mbështet shpërndarjen e ideve dhe punëve që ia vlejnë e gjithashtu të jetë një platformë ku mendimtarët dhe njerëz që vazhdimisht krijojnë, të jenë të frymëzuar dhe të frymëzojnë të tjerë.

Më shumë se gjithçka  pandemia e COVID-19 shërbeu si një mundësi për njerëzimin të ketë një moment pushimi dhe për herë të parë ndër dekada, të mendojë realisht për të ardhmen dhe vendin e vet në të. 
Si do të mundemi ne, njerëzit të jemi të suksesshëm në një mjedis që vazhdimisht ndryshon e ndërkaq të mbahemi në esencën e çfarë na bën ne njerëzorë? 

A do të mundemi ne t’ia dalim suksesshëm mes lëmit e debatit filozofik dhe etik me zhvillimet e reja biologjike, informatike e teknologjike? 
Ndërsa aftësitë tona për të rezistuar, qëndruar dhe për të qenë kreativë do të testohen, e ardhmja dhe ekzistenca jonë do të përkufizohet prej të Qenurit Njerëzorë në shekullin e XXI.
about info
Related News
Card image cap
share
“Being Human” TEDx Tirana jehon për jetën

Më datë 18 Shtator në Amfiteatrin e Tiranës te Liqeni Artificial disa nga arkitektët, artistët dhe mendimtarët ju ftojnë në një bisedë serioze mbi humanitetin dhe të ardhmen e njerëzimit. Si do të jetojmë bashkë të lumtur? Kjo ka qenë thuajse pyetja thelbësore e njerzimit ndër vite, por me lëvizjet në botë, diversitetin me të […]

Read MoreSep 12, 2021